منو اصلی
 


رحلت پیامبر اعظم، معراج وصال اوست با حضرت دوست
رحلت پیامبر و شهادت امام حسن تسلیت باد
 چهارشنبه ٢٤ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٥ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
قرآن، مایه شفا
قرآن کریم، مایه شفا و سلامت روح
 سه شنبه ١٦ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
تدبر در آیه ی 41 سوره ی عنکبوت
مثل کسانی که غیر از خدا برای خود سر پرست و یاور برگرفته اند در سستی و بی نفعی آن چه بدان اعتماد کرده اند مثل عنکبوت است که خانه ای بر خود برگرفته و بی شک سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است اگر می دانستند،
 پنج شنبه ١٨ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
فلسفه و فواید جسمی وضو
کسی که با وضوء بخوابد بستر او برایش مسجد می شود، و خوابش (ثواب کسی را دارد که) به نماز مشغول است تا این که شب را به صبح رساند. و اگر کسی بدون وضوء خوابید بسترش برای او قبر خواهد بود و مانند مرداری می ماند تا صبح شود.
 سه شنبه ١٦ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
ریشه دردهای شما گناهان شماست
مولی مان میفرمود که این را بدانید ألا اخبرکم بدائکم و دوائکم،نمی خواهید به شما بگویم درد شما چیه؟ دوای شما چیه؟ داؤکم الذنوب ودواؤکم الاستغفار درد شما گناهان شماست
 دوشنبه ٨ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>