دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
  • ثبت نام در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کاشان
    به منظور ثبت نام در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کاشان به آدرس hodat.ir مراجعه کنید.

  • جشنواره ملی دانشگاهیان جامعه ساز
    حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در راستای پیگیری نظام مسائل انقلاب اسلامی و قرار دادن دانشگاه و دانشگاهیان در ریل حل مشکلات اساسی کشور اقدام به فراخوان طرح های عملیاتی و اقدامات ناظر بر نیازها و مسائل اولویت دار نظام اسلامی کرده است.

  • برگزاری کارگاه ازدواج با موضوع اهمیت تیپ های شخصیتی در شکل گیری ازدواج
    به گزارش خبرنگارواحد اطلاع رساني حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان کاشان،سلسله جلسات کارگاهی توانمندسازی قبل از ازدواج با موضوع اهمیت تیپ های شخصیتی در شکل گیری ازدواج برگزار شد.

آموزشی

                

واحدهای تولیدی